Vi hjælper SMV’ere med at indfri potentialet.

Med en bred førstehåndserfaring fra stærke kommercielle afdelinger i danske og internationale virksomheder, hjælper Kombination især SMV’ere med at skabe vækst i top- og bundlinje gennem kommerciel forretningsudvikling.

HVORFOR?

For at forbedre jeres top- og bundlinje.

Vi hjælper med at undgå faldgruber, træffe de rigtige valg og gøre tingene rigtigt fra starten.  Du får et sikkert kommercielt perspektiv på din forretning fra rådgivere, der har været der selv.

Vi har erfaring og værktøjer indenfor alle områder af den kommercielle værktøjskasse. Fra strategi til eksekvering. Fra forretningsudvikling til marketing og salg.

Hvilke af ovenstående områder kræver mere fokus for at indfri potentialet i jeres virksomhed?

HVORDAN?

Gennem 30% strategi og 70% eksekvering.

Vores mantra er, at forbedring af top- og bundlinje skabes ved 30% fokus på en målbaseret strategi og 70% fokus på vedvarende eksekvering gennem målrettede indsatser.

30% strategi

Alt for mange gode strategier ender med ikke at blive eksekveret, fordi de ikke bliver forstået i organisationen. Vi arbejder med strategi i gulvhøjde, hvor alle kan være med, fordi vi anvender enkle strategiværktøjer. Strategien baseres på relevante indsigter og data om markedet og overblik over kompetencer og ressourcer i organisationen. Strategien afsluttes med en eksekveringsplan.


70% eksekvering

For at strategien kan eksekveres er det afgørende at prioritere de nødvendige ressoucer i organisationen. Hvis I mangler ressourcer eller kompetencer til styring og opfølgning, kan vi påtage os denne rolle.


Digital eksekvering

For at skabe sikker eksekvering på tværs af mange medarbejdere og afdelinger, kan vi tilbyde det cloud-baserede strategieksekveringsværktøj DecideAct.

Skal vi tage et kaffemøde?

Klik her og udfyld formularen, så bliver du ringet op indenfor 24 timer.

HVAD?

Fra udviklingsforløb til sparring og eksekvering.

Vi tilpasser vores arbejdsform efter, hvad der giver mest værdi. Ofte starter vi oppe i helikopteren med et udviklingsforløb.

Udviklingsforløb

Et workshopbaseret forløb, hvor vi arbejder strategisk og innovativt og ender med en strategi og eksekveringsplan. Vi anvender enkle strategiværktøjer, hvor alle kan være med.


Uddannelsesforløb

Et forløb, der skaber det kommercielle kompetenceløft, som I har brug for. Vi faciliterer også kollektive uddannelsesforløb for organisationer og erhvervshuse, hvor flere virksomheder deltager sammen.


Løbende sparring

Et sparringsforløb eller et løbende samarbejde, hvor vi indgår som ressource i den kommercielle organisation. Ofte i fortsættelse af et udviklingsforløb eller uddannelsesforløb.


Eksekvering

Strategisk styring og opfølgning eller isoleret ansvar for konkrete kommercielle opgaver eller projekter.


På alle opgaver udformer vi fastpristilbud eller fastprisaftale.

HVEM?

Kommercielle profiler, som har været der selv.

Som navnet antyder, er vi en kombination af kommercielle profiler. Tilsammen har vi førstehåndserfaring og kompetencer, der svarer til en kommercielt drevet international virksomhed.

Som kunde har I adgang til alle kompetencer i Kombination. Ved forløb eller projekter, der involverer flere af os, har I en primær kontaktperson, der følger op og afstemmer forventninger.

Partnere

Kontakt en af os og få et bud på, hvordan vi kan hjælpe dig.

HVOR MEGET?

Pris aftales på forhånd. Mulighed for tilskud.

Vi giver en fastpris og undersøger jeres muligheder for at få økonomisk tilskud fra erhvervshuse eller organisationer.

Fast pris

Vi giver fastpristilbud på en konkret opgave eller en fastprisaftale på et længerevarende samarbejde. Tilbud er baseret på en fast timepris. Ved større opgaver eller et længerevarende samarbejde kalkulerer vi med en lavere timepris.


Mulighed for tilskud

Vi holder os løbende orienteret om aktuelle økonomiske tilskudsmuligheder gennem organisationer og erhvervshuse. Derfor kan vi give en hurtig anbefaling og hjælpe jer med at søge tilskud.


Som SMV virksomhed kan man ofte få 50% i økonomisk tilskud til udviklingsforløb, uddannelsesforløb eller sparringsforløb.

Virksomheder, som vi har hjulpet: